Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgylbion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae'r Cyngor Ysgol yn ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â'r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd yn bwysig iddynt.

Aelodau'r Cyngor Ysgol:

               Cadeirydd                                            Is-Gadeirydd

IMG 3219IMG 3223

 

                  Ysgrifennydd                                Trysorydd

 

IMG 3214IMG 3222

 

Ymwelodd y Cyngor Ysgol ag Ysgol Teilo Sant, lle gwnaethon nhw gwrdd ag aelodau Cynhgorau Ysgol eraill o nifer o wahanol ysgolioion. Fe wnaethant rannu arfer da a syniadau am sut i wella'r Cyngor Ysgol er mwyn buddio'r ysgol gyfan.