Pennaeth  Mr G Jones
Athrawon dosbarth

 

 Miss C Bevan

 Miss E Davies

 Miss H Williams

 Mrs M Davies

 

 ALNCO

 

Mrs M Davies

 

 Cynorthwywyr Dysgu

 

 Mrs C Barrett 

 Mrs D Jones

 Mrs S Jones

 Miss M Williams

 Miss N Thomas

 

Cynorthwywyr Gweinyddol

 

 Mrs E Jones

 Mrs Y Jones

 

Staff y Gegin

 

 Miss T Rogers

 Miss D Johns

 

Goruchwylwyr Amser Cinio

 

Miss D Johns

Mrs K Rees

 

 

Gofalwr

 

 Mr A Hadwin